• +90 533 619 80 20
 • 24 Şubat 2024

 • english
 • german
 • arabic
 • turkish
 • русский

KVKK Metni

KİŞİSEL VERİLERİN HAKKINDA

Toplanan kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, mevzuata ve ek yönetmeliklere uygun olarak ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi, iş bütünlüğünün sağlanması ve güvenliğinin sağlanması amaçları dahilinde işlenmektedir.

Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki beş ilkeye uyulması zorunludur.

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

İzmirtrail bu ilkelere harfiyen uyacağını taahhüt eder.

KVKK Metni